Kancelaria notarialna

Przegląd – internetowy blog dla każdego

Wszechstronne usługi notarialne w Kielcach
Wszechstronne czynności notarialne w Kielcach proponuje interesantom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Wszystkie deklaracje przyjmują postać dokumentu urzędowego. Do usług, jakie przeprowadzane są w miejscu jakim jest notariusznotariusz koszalin zaliczają się: wykonywanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczania dziedziczenia, czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadków, czynności powiązane z zarządzaniem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, wykonywanie poświadczeń, spisywanie sprawozdań, wykonywanie protestów weksli i czeków, sporządzanie wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów, złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej wraz z papierami stanowiącymi bazę dla wpisania w księdze wieczystej, jak i wykonywanie usług związanych z odrębnymi przepisami prawnymi. Wykwalifikowany notariusz może także przyjmować na przechowanie zasoby finansowe, papiery wartościowe, dokumenty, czy informacje na informatycznym medium. Jest o tym wzmianka w regulacjach o informatyzacji działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne. Na witrynie online kancelarii można dowiedzieć się, jakiego typu dokumenty trzeba przynosić do kancelarii celem wykonania określonej czynności notarialnej. To duże ułatwienie dla osób korzystających z usług, pozwalające szybciej załatwić niektóre kwestie. Zwłaszcza, że dokumenty do kancelarii można dostarczyć przed ustalonym terminem wykonania konkretnej usługi. Do przygotowania aktu notarialnego wystarczy dostarczyć odpis potrzebnych papierów. Można to robić e mailowo lub samodzielnie. Jedynie przy podpisaniu aktu trzeba przedłożyć pierwowzór.